Nytt skisseprosjekt for Båthallen - Norsk Maritimt Museum (NMM), Bygdøy Oslo

Skisseprosjekt 2015
Samarbeidsprosjekt med Lasse Altern Halvorsen.
Illustrasjoner ved William Fairminer

Prosjektet består av full rehabilitering, oppgradering og ombygging  av den eksisterende båthallen, samt ny permanent utstilling om kystkultur og tradisjonsbåter.

Etter at vi leverte forprosjekt for ombygging og ny permanent utstilling i Båthallen i 2011 (for å se presentasjon av forprosjekt 2011, klikk  HER) har prosjektet
stått stille i påvente av finansiering.
I 2015 har vi vært engasjert for en omprosjektering av forrige løsningsforslag, som vi leverte i februar. Prosjektet besto av en utstilling med endret innhold fra
prosjektet i 2011, og løsningen innebærer en mindre ombygging enn forslaget fra 2011, ved at messaninen som er der i dag i større grad beholdes (med ombygging),
og ny underetasje utgår.
  Plan utstilling hovedetasje
 Snitt
Plan utstilling messaninetasje
 
Båthallen slik den fremstår i dag.